Skip to main content
Classroom

Svjetlosna Vaga

Prijavi se na Dan otvorenih vrata

Tečajevi robotike za osnovnoškolce.
Prva posjeta besplatna.