Skip to main content

Prijavi se na Dan otvorenih vrata

Tečajevi robotike za osnovnoškolce.
Prva posjeta besplatna.